Website powered by

Sippin'

Quick Sketch while listenin' to
🎼Joji - You Suck Charlie 🎼
https://youtu.be/zqWcCJKVHhk

Akai shoku joji2

Final Product

Akai shoku joji

Original